Jules Dock Development » Projecten

Projecten

Hybride boot

Het eerste vaartuig dat Jules Dock op de markt wil brengen is de E-Cycle. Deze recreatieboot is geschikt voor actie en ontspanning in uiteenlopende omgevingen en biedt vele doelgroepen een unieke ervaring. De ontwikkeling van deze boot is al in vergevorderd stadium en het product is in zijn concept al met succes op de markt geïntroduceerd.
» Meer informatie over de hybride boot

Composite Structural Batteries

Composite Structural Batteries zijn vormen van composiet, die naast hun constructieve doelen een tweede functie hebben, namelijk energieopslag. De laminaatopbouw – de verschillende materiaallagen van waaruit een composiet is opgebouwd – van de constructie wordt zo samengesteld en bewerkt dat het energie in zich op kan nemen en dat er energie uit onttrokken kan worden. Op deze wijze fungeert het onderdeel dat uit composiet is opgebouwd ook als accu. Deze ingebedde vorm van accu’s schept talrijke mogelijkheden waar ook in de maritieme sector veel toepassingsgebieden voor lijken te zijn. De ontwikkeling van de Structural Composite Battery staat in de kinderschoenen. Jules Dock Development neemt deel aan de verdere ontwikkeling van deze techniek en heeft als doel deze techniek middels concrete toepassingen naar de markt te brengen.
» Meer informatie over composite structural batteries

Punter project

In het punterproject wordt onderzoek gedaan naar een West-Friese zeilpunter en wordt deze ook gebouwd. Het is een project waar onder andere studenten Maritieme Techniek van de TU Delft en studenten Werktuigbouw van het Albeda College aan werken. De studenten worden begeleid door bedrijven en kennisinstellingen.
» Meer informatie over het punter project

Modulaire zonnepanelen

Jules Dock voert met verschillende partners een onderzoek uit naar toepassingen van zonnepanelen en zonne-energie in de maritieme sector.
» Meer informatie over modulaire zonnepanelen

Top