Composiet Engineering

Jules Dock Development ontwikkelt in opdracht van uiteenlopende partijen en binnen samenwerkingsverbanden composiet producten voor verschillende toepassingen. De materiaaleigenschappen en vormvrijheid maken composiet materiaal een interessant materiaal voor diverse toepassingen. De engineers van Jules Dock Development helpen u graag bij de verbetering van bestaande producten of de realisatie van compleet nieuwe producten.

Conceptontwikkeling

In de conceptfase van een project zijn nog vele oplossingsrichtingen mogelijk. Door onze brede kijk op verschillende oplossingsrichtingen bij het gebruik van composiet materiaal komen wij al vroeg in het ontwerptraject tot juiste oplossingsrichtingen, analyseren of uw product realiseerbaar is in composiet en welke materialen en productiestrategie geschikt is. Klik hier voor meer informatie.

De anisotrope eigenschappen van composiet materialen resulteren in een andere aanpak op structureel gebied ten opzichte van traditionele materialen. Wij gaan met u de eisen van het product na om tot een goede en kostenefficiënte oplossing te komen. Hierbij maken wij gebruik van gespecialiseerde CAD en CAE software voor het ontwerp van producten van vezelversterkte kunststoffen. Klik hier voor meer informatie.

 

Bij het gebruik van composiet materialen is het kiezen van een geschikte productiemethode van essentieel belang om tot een kostenefficiënt product te komen. Door onze intensieve samenwerking met Jules Dock Composites en Jules Dock Shaping nemen wij al vroeg in uw project de afwegingen die een rol spelen in de productie mee. Klik hier voor meer informatie.

Zodra er een theoretisch ontwerp op tafel ligt, moet dit worden vertaald naar productie. Ons zusterbedrijf Jules Dock Composites begeleiden wij bij de productie van het prototype of de eerste serie, waarin de laatste optimalisatiestappen in het productieproces worden uitgewerkt. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw composiet productiefaciliteit? Onze productie engineers zijn ook extern inzetbaar. Klik hier voor meer informatie.

Testen

Jules Dock Development werkt samen met gerenommeerde partijen om de eigenschappen van composiet materialen te testen. Binnen deze testen wordt gekeken naar de specifieke materiaaleigenschappen op gebied van sterkte, stijfheid, vermoeiing, interlaminaire sterktes (ILSS), delaminatie, impact en brandwerendheid.

Projectmanagement

Ons Development team kan ondersteunen en adviseren tijdens verschillende fases in uw project. Gedurende het gehele project houden wij persoonlijk contact met u om de voortgang en gewenste veranderingen door te voeren. Wij zijn een klein en hecht team, wat ons heel flexibel maakt. Daarnaast hebben wij in de composiet industrie nauwe contacten met leveranciers en ontwikkelaars van composiet materialen. Hierdoor kunnen wij snel stappen zetten in het maken van de juiste keuze in materiaalgebruik, productie techniek en assemblage.