Jules Dock Development » Diensten

Diensten

Productontwikkeling in opdracht

Heeft u gesignaleerd dat er behoefte is aan verbetering van een bestaand product of heeft u een idee voor een geheel nieuw product?  Jules Dock Development kan u helpen met de vertaling van ideeën en ontwerpen naar praktische demonstratiemodellen (demonstrators) en prototypes van nieuwe producten, functionaliteiten of toepassingen.  Het gaat hierbij om geheel custom-made producten, waarbij Jules Dock Development het technische innovatietraject verzorgt: van conceptontwikkeling, toegepast onderzoek, design en engineering tot realisatie van een proof of concept.  Binnen proces van idee naar demonstrator wordt door meerdere disciplines ontworpen en getest. Aanvullend kan het stadium van productengineering worden ingegaan, waarbij het model zodanig wordt doorontwikkeld dat dit kan worden geproduceerd.

Productontwikkeling in samenwerkingsverbanden

Samen innoveren is vaak veel effectiever dan alleen. Jules Dock Development zet haar kennis en kunde daarom in binnen innovatieprogramma’s en in consortia voor open en gesloten innovatie. Jules Dock heeft ruime ervaring met innovatieprojecten waar veel stakeholders, procedures en randvoorwaarden bij elkaar komen. Het Development bedrijf is gevestigd op de RDM Campus. Door de unieke mogelijkheden die de locatie biedt is dit dé plek voor gezamenlijke innovatieprojecten.

Top