Kennis en inzichten worden verzameld door onderzoekstrajecten ONDERZOEK Voor diverse doeleinde worden prototypes vervaardigd. PROTOTYPING Een eerste idee wordt vertaald naar een volwaardig ontwerp ONTWERP

Composiet Productontwikkeling

Jules Dock Development ontwikkelt in opdracht van uiteenlopende partijen en binnen samenwerkingsverbanden composiet producten voor verschillende toepassingen. De materiaaleigenschappen en vormvrijheid maken composiet materiaal een interessant materiaal voor diverse toepassingen. De engineers van Jules Dock Development helpen u graag bij de verbetering van bestaande producten of de realisatie van compleet nieuwe producten.

Conceptontwikkeling

In de conceptfase van een project zijn nog vele oplossingsrichtingen mogelijk. Door onze brede kijk op verschillende oplossingsrichtingen bij het gebruik van composiet materiaal komen wij al vroeg in het ontwerptraject tot een realiseerbaar composiet product.

Structural Engineering

De anisotrope eigenschappen van composiet materialen resulteren in een andere aanpak op structureel gebied ten opzichte van traditionele materialen. Jules Dock Development gaat met u de eisen van het product na om tot een goede en kostenefficiënte oplossing te komen. Indien eindige elementen analyses (FEM) noodzakelijk zijn, werken wij nauw samen met externe partijen, waarin gelijktijdig de maakbaarheid van het product wordt meegenomen. Hierdoor komen wij op een efficiënte manier tot een structureel goed en maakbaar product.

Projectmanagement

Ons Development team kan ondersteunen en adviseren tijdens verschillende fases in uw project. Gedurende het gehele project houden wij persoonlijk contact met u om de voortgang en gewenste veranderingen door te voeren. Wij zijn een klein en hecht team, wat ons heel flexibel maakt. Daarnaast hebben wij in de composiet industrie nauwe contacten met leveranciers en ontwikkelaars van composiet materialen. Hierdoor kunnen wij snel stappen zetten in het maken van de juiste keuze in materiaalgebruik, productie techniek en assemblage.

Manufacturing Engineering

Bij het gebruik van composiet materialen is het kiezen van een geschikte productiemethode van essentieel belang om tot een kostenefficiënt product te komen. Door onze intensieve samenwerking met Jules Dock Composites en Jules Dock Shaping nemen wij al vroeg in uw project de afwegingen die een rol spelen in de productie mee. Hierin wordt onder meer het type mal systeem (directmal, composietmal)  en juiste productietechniek (vacuüminfusie, prepreg, handlamineren) uitgewerkt.

Productiebegeleiding

Zodra er een theoretisch ontwerp op tafel ligt, moet dit worden vertaald naar productie. Ons zusterbedrijf Jules Dock Composites begeleiden wij bij de productie van het prototype of de eerste serie, waarin de laatste optimalisatiestappen in het productieproces worden uitgewerkt Hierna, indien gewenst, is het product gereed voor serieproductie.

Geïnteresseerd in de verschillende toepassingsmogelijkheden van composiet?

Neem vrijblijvend contact met ons op