Jules Dock Development » Composite Structural Batteries

Composite Structural Batteries

Sinds de opkomst van draadloze technologie is de vraag naar accu’s explosief gestegen. Waar vroeger voornamelijk Lood accu’s gebruikt werden word er tegenwoordig steeds vaker gewerkt met Lithium ion accu’s. Deze hebben als voordeel dat ze per kilogram gewicht meer elektriciteit kunnen opslaan. Een groot nadeel van deze twee soorten accu’s is echter dat ze erg zwaar zijn en maar een bepaald aantal oplaad/ontlaad cycli mee gaan. Dit is vooral een probleem voor toepassingen waar gewicht een belangrijke factor is zoals bijvoorbeeld de drones van het leger.

In de afgelopen jaren is men daarom op zoek gegaan naar andere manieren van elektrische energieopslag. Een van de mogelijkheden die ontdekt zijn, is accu’s op basis van composiet. Een groot voordeel van deze accu’s is dat ze kunnen worden verwerkt in de constructie van het product waar ze onderdeel van uitmaken. De capaciteit is nog wel lager dan die van Lithium ion accu’s, maar omdat ze zijn verwerkt in het product is het op dit moment voor sommige producten al gunstiger om toe te passen dan “normale” accu’s. Verwacht wordt dat de capaciteit van deze accu’s in de komende jaren verder zal toenemen zodat in de toekomst de toepasbaarheid van deze accu’s groter wordt.

Jules Dock Development is gespecialiseerd in het ontwikkelen van kleine bootrompen van composiet materiaal voor veel verschillende toepassingen. Tijdens deze ontwikkelingsprocessen viel het op dat voornamelijk gewichtsbesparing een grote factor is voor de keuze van composiet. Vanwege deze eis van de eindgebruiker en de grote potentie tot gewichtsbesparing zijn er veel kansen om accu’s op basis van composiet te verwerken in rompen.

Structural Composite Batteries zijn vormen van composiet, die naast hun constructieve doelen een tweede functie hebben, namelijk energieopslag. De laminaatopbouw(de verschillende materiaallagen van waaruit een composiet is opgebouwd) van de constructie wordt zo samengesteld en bewerkt dat het energie in zich op kan nemen en dat er energie uit onttrokken kan worden. Op deze wijze fungeert het onderdeel dat uit composiet is opgebouwd ook als accu. Deze ingebedde vorm van accu’s schept talrijke mogelijkheden waar ook in de watersportsector veel toepassingsgebieden voor lijken te zijn.

De ontwikkeling van de Structural Composite Battery staat in de kinderschoenen. Jules Dock Development heeft het doel om een rol te spelen in de ontwikkeling van deze techniek en deze techniek middels concrete toepassingen naar de markt te brengen.

 

De romp van een boot als accu

Het doel van dit project is het zetten van een eerste stap richting een concrete toepassing van Structural Composite Batteries. Omdat er nog veel onderzoek gedaan zal moeten worden en er een belangrijke ontwikkelinslag te maken is, is het doel van de toepassing een schaalmodel van een romp. Dit model zal als Proof of Concept dienen. De romp zal uitgerust worden met een elektromotor. Het doel is dat de romp kan varen op de energie die onttrokken wordt uit het rompmateriaal zelf.

 

Dit project word ondersteund door:

Innosportlab

 

 

 

 

 

Kansen voor West

 

EU

 

Top