Jules Dock Development

De vertaalslag van idee naar product

Jules Dock Development ontwikkelt in opdracht van uiteenlopende partijen en binnen samenwerkingsverbanden producten voor maritieme toepassingsgebieden. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf ook eigen producten. De aandacht gaat uit naar duurzame oplossingen. Het kan gaan om de verbetering van bestaande producten of de realisatie van compleet nieuwe producten. Jules Dock Development zorgt hierbij voor een creatieve, flexibele en oplossingsgerichte vertaalslag van idee naar praktisch demonstratiemodel of prototype.

Door de focus op de maritieme sector kan er goed worden afgestemd op de innovatiebehoeften van de markt. Nieuwe toepassingen waar aan gewerkt wordt, zijn natuurlijk vaak ook interessant voor andere sectoren.